Gustav Svensson

Strateg
Lunds kommun

För att möta behovet av skol- och förskolelokaler för framtiden har man i Lunds kommun byggt upp en investeringsprocess för verksamhetslokaler som syftar till att nå en ökad kommunnytta och helhetssyn. Grunden för god skol- och förskolebyggnation är att den politiska beslutsgången kring lokalinvestering är effektiv men också solid med en god kontroll över investeringarna så att lokalutbudet matchar kommunens behov. Henrik är lokalstrateg på kommunkontoret i Lunds kommun och Gustav Svensson är strateg på barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun. De delar med sig av erfarenheter av planeringsprocessen för kapacitetsoch lokalplanering av förskole och skollokaler. Det för att genom styrning nå en ökad lokaleffektivitet samt dimensionering och mer standardiserade lösningar för nya grundskolor och förskolor. Syftet är att nå ett effektivt lokalutnyttjande samt att skapa en likvärdig skola.Gustav är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

09:55
Att genom samlad styrning och god kapacitets- och lokalplanering möta behoven av skol- och förskolelokaler
  • Att arbeta med program och standard för grundskolor och förskolor
  • Detta krävs av planering i tidiga skeden för att säkra en hög kvalitet
  • Hur vi utifrån läroplanen har tagit fram beräkningsmodeller för vilka lokaler skola och förskola behöver
  • Presentation av hur vi har valt att dimensionera lokalerna för grundskolor och förskolor