Håkon Andre Egeberg Johansen

Manaing director
AdO Arena

Håkon Andre Egeberg Johansen är VD för AdO Arena, som är Norges främsta anläggning inom simning och hoppning. AdO Arena driver också två historiska havsbad, Sandviken Sjøbad och Nordnes Sjøbad. Håkon är också styrelseledamot i ”Næringslivets hovedorganisasjon/idrett” med ansvar för badanläggningar samt styrelseledamot i ”Bad, park og idrett”, Norges största medlemsorganisationen för organisationer och kommuner som driver idrottsanläggningar. Håkon är en mycket uppskattad föreläsare som på ett inspirerande sätt förmedlar hur man skapar funktionella, attraktiva och framtidsinriktade badanläggningar samt hur man kan arbeta på nya sätt med organisation och drift. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av många intressanta exempel på hur Norge utvecklar framtidens badanläggningar och utomhusbad som bidrar till bättre och mer jämlika förutsättningar att leva ett aktivt liv.Håkon är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
20 januari

09:10
Framtidens badanläggning – hur ser nästa generations bad ut och vad erbjuder anläggningen?
  • Senaste utvecklingen i Norge vad gäller simhallar och badanläggningar – framtidsspaning
  • Aktuella trender vad gäller badanläggningar och mötesplatser för bad, idrott, sport och friskvård
  • Hur skapar du ett attraktivt innehåll för olika målgrupper?
  • Utomhusbad och havsbad året runt – så utvecklar du nya anläggningar för att möta det växande intresset av utomhusaktiviteter
  • Badanläggningar som resurs för att öka ungdomars kunskaper om sjö- och badsäkerhet
  • AdO Arena – organisation och arbetssätt på Norges nationalarena för simning och simhopp