Hanna Markkula

Utredare
Micasa Fastigheter AB

Micasa Fastigheter är ett kommunalt bolag och största aktör inom vård- och omsorgsboenden och seniorbostäder med hyresrätt i Stockholm. För att möta behoven av goda boenden för äldre i Stockholm har Micasa Fastigheter arbetat fram ett nytt ramprogram för vård- och omsorgsboende för äldre. Karl Frisell är chef nybyggnation på Micasa Fastigheter och Hanna Markkula är utredare på Micasa Fastigheter. Under anförandet presenterar de ramprogrammet för vård- och omsorgsboenden samt strategier för att möta framtidens behov och krav på boendemiljöer för äldre. Entreprenadformen är en mix av utförandeuppdrag och totalentreprenad i samverkan. Genom samverkan så når man så mycket längre än vad man hade kunnat göra annars och där byggnationen kan bidra till mervärden för såväl hyresgäster, äldreomsorgen och som för staden i stort. Framförallt kan man genom samverkan säkra att de ekonomiska och kvalitetsmässiga målen för projektet uppnås.Hanna är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
29 november

13:45
Med trivsel och funktion i fokus – så utvecklas nästa generations vård- och omsorgslägenheter för äldre i Stockholm
  • Vad efterfrågar verksamheten idag och hur ser framtidens önskemål ut?
  • Hur skapar vi behovsanpassade och trivsamma boendemiljöer och som klarar hygienkraven? Presentation av nytt ramprogram för vård- och omsorgsboenden
  • Hur möter vi kraven på klimatanpassade boendemiljöer som är funktionella och behagliga även vid extremväder?
  • Vad kan en samverkansentreprenad ge för fördelar för kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö?