Hans Gåsste

Konsult, grundare och ägare
Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste AB

Hans är förvaltningssocionom med lång erfarenhet av arbete som kommunsekreterare och utredare i olika kommuner. Han har mångårig erfarenhet som utbildare rådgivare inom revisions- och konsultföretaget PWC. Under tiden på PWC har Hans hållit i över 300 uppskattade utbildningar inom såväl kommuner som landsting, stat och Svenska kyrkan.Hans leder fördjupningen i samband med konferensen Kvalificerad nämndadministration