Hans Ling Wallin

Chef Informationssäkerhetssektionen
Trafikverket

Hans Ling Wallin är chef för Informationssäkerhetssektionen på Trafikverkets Säkerhetsfunktion. Hans sektion svarar bl.a. för att driva och samordna arbetet med informationssäkerhet på Trafikverksövergripande nivå. Hans har även arbetat inom försvarssektorn och inom civil beredskap.Hans är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
27 april

15:10
Hur vi arbetar med NIS idag och hur vi förbereder oss inför NIS2- så bedriver vi ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som tar hänsyn till risker
  • Systematiskt informationssäkerhetsarbete på Trafikverket
  • Hur vi förbereder oss inför NIS2