Hans Ling Wallin

Säkerhetsfunktionen Generaldirektörens kansli
Trafikverket

Hans Ling Wallin är chef för Informationssäkerhetssektionen på Trafikverkets Säkerhetsfunktion. Hans sektion svarar bl.a. för ledningssystem för informationssäkerhet, tillämpning av ISO 27001 och författningsefterlevnad. Hans har även arbetat inom försvarssektorn och inom civil beredskap.Hans är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024
3 februari

11:25
Hur strukturera och skala upp den digitala informationsförvaltning på ett säkert sätt
  • Så arbetar vi systematiskt med informationssäkerheten i verksamheten – verksamhetsanalys, informationsklassning, riskanalys, säkerhetsåtgärder, säkerhetsarkitektur och uppföljning
  • Utmaningar vi stött på med vårt säkerhetsarbete gällande informationstillgångens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet?
  • Vad behöver särskilt beaktas i framtiden för att upprätthålla och utveckla en säker digital informationsförvaltning?