Hansi Stafbom

Skolsäkerhetsspecialist
SKK Säkerhetsakademin

Hansi Stafbom har mer än 30 års erfarenhet av säkerhets- och brottsförebyggande arbete. Han har även drivit HVB-hem för ungdomar med svåra sociala problem. Med utbildning i bland annat kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt, personskydd, droger – tecken och symptom, brottsförebyggande arbete samt med fyra böcker bakom sig, har han höjt både kunskaps- och medvetandenivån hos chefer och anställda på många slags arbetsplatser. Han är Sveriges mest utbildade skolsäkerhetsspecialist genom ett mycket stort antal utbildningar i USA och han har även genomfört övningar inom PDV (pågående dödligt våld) sedan 1993, långt innan det ens var ett begrepp i Sverige. Hansi har även arbetat som lärarvikarie i grund- och gymnasieskolor under ca 2 år.Hansi är med som moderator och talare på konferensen Säker och trygg skola 2022
13 oktober

09:10
Skolsäkerhet – strategier och arbetssätt för säkerhet och trygghet i skolan
  • Vad händer i våra skolor – lägesbild och önskad utveckling
  • Vad skolledare bör fokusera på och vilka steg som behöver tas för tryggare personal och elever i skolor
  • Så kan skolan arbeta förebyggande i utvecklingen av en säker och trygg skolmiljö
  • Så utveckla bra rutiner och beredskap för det som faktiskt händer vilket är avgörande för skapandet av trygghet