Harald Gegner

Utvecklingsledare
Lund kommun

Harald Gegner är forskare och utvecklingsledare inom socialtjänsten i Lunds kommun. Under sitt anförande presenterar Harald hur Lund arbetar för att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst som är till nytta för både brukare och professionen.Harald är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
23 maj

11:20
Skapande av en hållbar kunskapsorganisation för att kunna ge både barn och vuxna det stöd som de behöver
  • Vad behövs för organisationsstruktur och -kultur för att kunna arbeta kunskapsbaserat?
  • Handfasta strategier och arbetssätt som skapar rätta förutsättningar för kunskapsbaserade insatser för brukaren
  • Ta del av Kunskapsresan, en konkret modell i arbetet mot en mer kunskapsbaserad verksamhet
  • Hur kan du uppmuntra medarbetarna till kompetensutbildning och samtidigt skapa en kunSKAPANDE arbetsplats?