Helena Åhman

Socialchef, ledamot
Upplands-Bro kommun, FSS

Helena Åman arbetar som förvaltningschef på omvårdnadsförvaltningen i Solna stad samt sitter också i FSS styrelse. Helena har ansvar för vård och omsorg för äldre och personer med funktionshinder i kommunen.Helena är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023