Helena Åhman

Socialchef, ledamot
Upplands-Bro kommun, FSS

Helena Åman och är socialchef i Upplands-Bro samt sitter också i FSS styrelse. Helena är i dag ansvarig för alla delar inom socialtjänsten; äldre, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen samt försörjningsstöd.Helena är med som paneldeltagare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023