Helena Jansson

Rektor
Sala kommun

Vallaskolan är den andra nybyggda skolan i raden av Sala kommuns skolsatsning. Skolan som ligger mitt i centrala Sala byggdes för 525 elever i låg- och mellanstadium och har varit i bruk i 2,5 år. Skolan är byggd i massivträ med tre våningar och innehåller flexibla lokaler där de olika årskurserna har sin egen hemvist för att skapa trygghet både under skol- och fritidstid men också gemensamma lokaler som skolbibliotek och praktiskt-/ estetiska salar. Fokusområden för skolan är att arbeta med tillgängliga lärmiljöer och ett språkutvecklande arbetssätt för att möta alla elever. Den nya skolan ska även vara en attraktiv och trivsam arbetsplats för både befintlig och framtida medarbetare. Förhållningsättet i projektet präglades av laget före jaget – mot ett gemensamt mål med projektets bästa i fokus. Skolan invigdes hösten 2020.Helena är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
24 april

14:15
Vallaskolan – en prisbelönt träskola i samverkan med flexibla lärmiljöer
  • Sala kommuns satsning på samverkansmodell för skolbyggnation – vägen till en lyckad skolbyggnation
  • Hur vi har tänkt helhet kring lokalens utformning och verksamhetens arbetssätt för att skapa den bästa möjliga skolan
  • Arkitektur och inredning som stöttar pedagogiken genom att skapa trygga och tillgängliga miljöer
  • Massivträ – mer än ett hållbart material