Helena Rönnmark

Kommunikationchef
Polarbrödsgrupppen

Kommunikationschef Helena Rönnmark har arbetat inom Polarbrödsgruppen sedan 2006. Helena ansvarar för intern och extern företagsövergripande kommunikation, PR och företagets strategiska event. Under anförandet får du ta del av Polarbröds resa från brandnatten och den akuta krisen till att komma starkare tillbaka.Helena är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
18 maj

16:10
Internkommunikationen som värnar om medarbetarna, håller ihop organisationen och får alla att jobba åt samma håll
  • Om att äga kommunikationen vid en krissituation för en sammanhållen organisation
  • Kommunikationen som nyckelroll i förändring – så utvecklade vi nya arbetssätt med fokus på medarbetarkommunikation
  • Internkommunikationens roll i att stötta organisationen att jobba mot samma mål