Helena Sjöberg

HR chef
Microsoft

Helena har sedan 2015 varit ansvarig för HR organisationen i Sverige och är sedan sin start på företaget medlem i Microsofts svenska ledningsgrupp. Hon har en bakgrund från American Express där hon haft rollen som nordisk personalchef. I rollen som HR ansvarig driver Helena tillsammans med HR-teamet och övrig ledningsgrupp den viktiga people- agendan för att säkerställa att Microsoft på bästa sätt attraherar, utvecklar och behåller engagerade och produktiva medarbetare.Helena är med som talare på konferensen Hållbara arbetsplatser 2019
Dag 1

15:35
Så leder och driver du ett företag mot en mer hälsosam företagskultur där medarbetarna både mår och presterar bra
  • Så bygger vi hållbara ledare som skapar hållbara team
  • Hur skapar vi en psykologisk trygghet i en stor organisation som ständigt förändras där vi på riktigt kan lära av våra misstag