Helena Wallberg

Gymnasielärare, specialpedagog och författare

Helena är gymnasielärare, specialpedagog och författare till böckerna ”Formativ bedömning i praktiken”, ”Att sätta betyg”, ”Återkoppling- stöd, stimulans och lust att lära” samt ”Lektionsdesign – en handbok”. I januari 2023 kommer hon ut med en uppföljare till boken om lektionsdesign: ”Lektionsdesign i praktiken – före, under och efter lektionen”. Helena driver också bloggen ”Det inkluderande klassrummet”. I sitt arbete som utbildningskonsult stöttar hon skolor och huvudmän med att hitta arbetssätt för att alla elever ska mötas och utvecklas genom undervisningen.Helena är med som talare på konferensen Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt
24 mars

13:30
Lektionsdesign med fokus på språkutvecklande arbetssätt
  • Hur kan vi lyfta blicken från individnivån till gruppnivån, utan att tappa individen?
  • Differentierad undervisning är ett sätt att organisera för elevers olika förutsättningar
  • Hur vi formulerar lärandemål spelar roll
  • Hur kan vi få elever att förstå målen och använda dem som del i språkutvecklande arbetssätt?
  • Hur kan lektioner designas för att utveckla språkförmåga?
  • Lektionens faser kan användas som struktur för en reciprok, språkutvecklande undervisning