Helena Wallberg

Gymnasielärare, specialpedagog och författare

Helena är gymnasielärare, specialpedagog och författare till böckerna ”Formativ bedömning i praktiken”, ”Att sätta betyg”, ”Återkoppling- stöd, stimulans och lust att lära” samt ”Lektionsdesign – en handbok”. Helena driver också bloggen ”Det inkluderande klassrummet”. I sitt arbete som utbildningskonsult stöttar hon skolor och huvudmän med att hitta arbetssätt för att alla elever ska mötas och utvecklas genom undervisningen. Under våren 2022 kommer Helena ut med en uppföljare till boken om lektionsdesign och där en del i boken fokuserar på språkutvecklande arbetssätt. Lyssna till en inspirerande föreläsning baserat på kunskaper från Helenas nya bok!Helena är med som talare på konferensen Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt
28 mars

15:00
Lektionsdesign med fokus på språkutvecklande arbetssätt – differentierad undervisning i praktiken
  • Hur kan lektioner designas för att utveckla språkförmåga?
  • Lektionens faser kan användas som struktur för en reciprok, läsutvecklande undervisning
  • Differentierad undervisning är ett sätt att organisera för elevers olika förutsättningar
  • Hur vi formulerar lärandemål och lektionsmål spelar roll
  • Hur kan vi få elever att förstå målen och använda dem som del i språkutvecklande arbetssätt?