Helena Wallberg

Gymnasielärare, specialpedagog och författare

Helena är gymnasielärare, specialpedagog och författare till böckerna ”Formativ bedömning i praktiken”, ”Att sätta betyg”, ”Återkoppling- stöd, stimulans och lust att lära” samt ”Lektionsdesign – en handbok”. I januari 2023 kommer hon ut med en uppföljare till boken om lektionsdesign: ”Lektionsdesign i praktiken – före, under och efter lektionen”. Helena driver också bloggen ”Det inkluderande klassrummet”. I sitt arbete som utbildningskonsult stöttar hon skolor och huvudmän med att hitta arbetssätt för att alla elever ska mötas och utvecklas genom undervisningen.Helena är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan
24 mars

13:30
Lektionsdesign med fokus på språkutvecklande arbetssätt
  • Hur kan vi lyfta blicken från individnivån till gruppnivån, utan att tappa individen?
  • Differentierad undervisning är ett sätt att organisera för elevers olika förutsättningar
  • Hur vi formulerar lärandemål spelar roll
  • Hur kan vi få elever att förstå målen och använda dem som del i språkutvecklande arbetssätt?
  • Hur kan lektioner designas för att utveckla språkförmåga?
  • Lektionens faser kan användas som struktur för en reciprok, språkutvecklande undervisning