Heléne Hill

Samhällsbyggnadsdirektör
Huddinge kommun

Malin är kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och Heléne är samhällsbyggnadsdirektör i Huddinge. Kommunen har i och med Sverigeförhandlingen åtagit sig att fram till 2035 bygga 18 500 nya bostäder. För att detta ska vara möjligt behöver kommunen bygga tätt i kollektivtrafiknära lägen samtidigt som man bevarar de grönområden som invånarna uppskattar och få plats med arbetsplatser och offentligt finansierad service. De kommer under denna punkt berätta hur detta går till och hur viktigt samarbetet mellan politik och tjänstemän är.Heléne är med som talare på konferensen Smart stadsutveckling och förtätning av staden
Dag 2

11:35
Från industri- till bostadsområde – så skapas en rekordtät stadsdel med hänsyn till gemensamma ytor samt verksamheter
  • Så skapar vi en balans mellan bostäder, skolor, gemensamma ytor samt verksamheter
  • Trafikförbindelser – en viktig faktor till framgång vid förtätning och nybyggnation
  • Att förvandla ett industriområde till ett bostadsområde – erfarenheter och lärdomar