Heléne Karlsson

Strateg
Västerås stad

I Västerås stad har man i flera år arbetat strategiskt med samhälls-, bostads- och lokalplaneingen kopplat till bostäder inom LSS. De strategiska arbetssätten har gett resultat där man har slutfört byggnation och håller på att bygga flera servicelägenheter och gruppbostäder inklusive gruppbostäder i flerbostadshus. Helena är boendestrateg i Västerås stad och Heléne är strateg inom hälsa och välfärd i Västerås stad. Under anförandet berättar de om boendeplanen för LSS-boenden som gör det lättare att arbeta strukturerat och i samverkan för att kartlägga behov och samhällsplanera för framtida bostäder. Därtill får du höra om Västerås stads funktionsprogram för gruppbostäder enligt LSS 9:9.Heléne är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

13:40
Strategisk planering för att möta framtida behov av kvalitativa LSS-bostäder
  • Det råder brist på servicebostäder och gruppbostäder – hur möta framtida lokalbehov genom ökad helhetssyn och strategiska arbetssätt?
  • Så har vi utformat vårt funktionsprogram för gruppbostäder med fokus på ökad kvalitet för individen
  • Hur en god samhällsplanering har gett resultat – exempel – möjliggörandet av en gruppbostad integrerat i flerbostadshus