Heléne Lidström

Förändringsledare och författare
Healthy Business AB

Under denna föreläsning kommer Heléne Lidström att dela med sig av vad forskning och beprövad erfarenhet säger är viktiga förutsättningar för att du ska lyckas i förändringsarbete. Heléne har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation, ledarskap och organisation i företag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2 där förändring har varit ett ledord i alla hennes uppdrag. Med ett passionerat intresse för företagskulturens betydelse för affären, liksom för individens förmåga att hantera, driva och ta ansvar för sin egen motivation förmedlar Heléne effektiva verktyg för att lyckas skapa en framgångsrik förändring genom tillitsbaserat ledarskap.Heléne är med som talare på konferensen
23 mars

10:50
Framgångsrik förändringsledning – forskning och erfarenhet kring modernt och hälsofrämjande ledarskap i nya tidens organisationer
  • Att införa nya och förändrade arbetssätt – vad är det som skiljer organisationer som lyckas från de som misslyckas?
  • Vilka krav ställer framtidens arbetssätt på ledarskapet? Nyckelaktiviteter i de olika förändringsfaserna
  • Hur följer du upp, utvärderar och säkerställer att målen uppnås?
  • Vad är viktigt för att skapa de bästa förutsättningarna för cheferna att skapa en hållbar arbetsplats där medarbetare och resultat utvecklas på bästa sätt?
  • Hur säkerställer du att ni fortsätter utveckla och inte bara förvaltar det nya arbetssättet?