Heléne Lidström

Förändringsledare
Healthy Business AB

Heléne Lidström ansvarade för Microsofts resa till det nya arbetslivet som innebar radikala förändringar i såväl arbetssätt som kontorsutformning. Microsoft fick utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats tre år i rad och tilldelades priset för Sveriges snyggaste kontor. Erfarenheter och lärdomar från Microsofts resa samt digitaliseringens möjligheter och hur det påverkar ledarskap, kontor och arbetssätt delar Heléne i boken ”Det nya arbetslivet – så skapades Sveriges bästa arbetsplats” som gavs ut 2016. Heléne Lidström har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i bolag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2, där förändring på temat kommunikation, kultur och ledarskap i det nya arbetslivet har varit den röda tråden. Heléne har ett passionerat intresse för företagskulturens betydelse för affären, liksom för individens förmåga att hantera, driva och ta ansvar för sin egen motivation som bottnar i ett ledarskap byggt på tillit.Heléne är med som talare på konferensen Hållbara arbetsplatser 2019
Dag 1

11:10
Hälsofrämjande och modernt ledarskap i nya tidens organisationer – vad krävs av dig som chef?
  • Vilka ledarskapformer och arbetssätt passar för dagens snabbväxande, flexibla och komplexa affärsmiljöer?
  • Vilka krav ställer framtidens arbetssätt på ledarskapet?
  • Hälsofrämjande ledarskap – så ger man de rätta förutsättningarna för cheferna att skapa en hållbar arbetsplats
  • Hur kan man som chef påverka medarbetarupplevelsen för att skapa de rätta förutsättningarna för motivation, engagemang, välmående och prestation?
  • Hur kan man som chef på ett hållbart sätt ta fram det bästa ur sina medarbetare, sätta mål och följa upp samt få medarbetare att utvecklas?