Heléne Lidström

Förändringsledare och författare
Healthy Business AB

Det hälsofrämjande ledarskapet är en grundpelare för att lyckas skapa en god arbetsmiljö där medarbetare både mår och presterar bra. Sambanden mellan arbetsmiljö, lönsamhet och verksamhetsutveckling är starka och det råder inga tvivel på att människor som mår bra även presterar bättre. Men hur lyckas vi nå dit i dagens hybrida arbetsliv? Vilka nya krav ställs på ledarskapet? Heléne Lidström är förändringsledare, författare och arbetar även som arbetsplatsstrateg på Castellum. Under denna föreläsning kommer hon att dela med sig av vad forskning och beprövad erfarenhet säger är viktiga förutsättningar för att lyckas med det hälsofrämjande ledarskapet. Heléne har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation, ledarskap och organisation i företag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2 där förändring har varit ett ledord i alla hennes uppdrag. Med ett passionerat intresse för företagskulturens betydelse för affären, liksom för individens förmåga att hantera, driva och ta ansvar för sin egen motivation förmedlar Heléne effektiva verktyg för att lyckas skapa hållbara och välmående organisationer genom tillitsbaserat ledarskap.Heléne är med som talare på konferensen Arbetsmiljö i dagens hybrida arbetsplatser 2023
15 mars

09:10
Hälsofrämjande och hållbart ledarskap i det hybrida arbetslivet – vilka nya krav ställs på ledarskapet?
  • Hur har vårt arbetsliv utvecklats under de senaste åren och vilka lärdomar kan vi ta från dessa stora förändringar?
  • Hur uppnår man den rätta balansen mellan distans och kontorsarbete för att bäst utnyttja fördelarna med båda alternativen?
  • Vilka nya krav ställer dagens hybrida arbetsliv på ledarskapet?
  • Hur kan man som chef främja produktivitet och välmående vid hybridarbete och få ut mesta möjliga av nya, digitala arbetssätt?
  • Hur skapas en hållbar arbetsplats att längta till – 7 bärande element med fokus på att ge både kroppen och knoppen de bästa förutsättningar att må på topp