Ingela Hellberg

Områdeschef Social Välfärd
Lidköpings kommun

Lidköpings kommun har fått mycket goda resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” i jämförelse med genomsnittet i riket. Hemtjänstens sammantagna värde i Lidköping ligger på 96 procents nöjdhet vilket kan jämföras med rikets 88 procent. Även svarsfrekvensen i Lidköping är högre än rikets. Personalkontinuiteten är hög och nio av tio anställda är heltidsanställda och kommunen har satsat mycket på det förebyggande arbetet med hemsjukvård. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av ledarskapet som ligger bakom dessa fina resultat.Ingela är med som talare på konferensen Framtidens äldreomsorg 2022
10 februari

15:20
Trygghet, tillit och hållbarhet i äldreomsorgen – så leder du värdeskapande för både verksamhet och medarbetare
  • Förbyggande och tidiga insatser – så arbetar vi hälsofrämjande för att klara den framtida utmaningen för äldreomsorgen
  • Så skapar tvärprofessionella team en bättre helhetssyn runt brukaren för ett sammanhållet, nära stöd som ökar tryggheten för den enskilde
  • Förbättrad personalkontinuitet som gynnar både tryggheten för de äldre och arbetsmiljön för personalen – hur har vi nått dit?
  • Landets bästa äldreomsorg om brukarna själva får avgöra – vad ligger bakom de fina resultaten?