Inger Fält

Universitetsadjunkt
Linnéuniversitetet

Inger Fält är universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet och har en fil. mag i pedagogik. Inger har även många års erfarenhet som skolledare inom förskola och skola. Hon utbildar rektorer och förskolechefer, samt har representerat Linnéuniversitetet i projektet ”Små barns lärande”. Under denna föreläsning kommer Inger att fokusera på ledarskap, kollegialt lärande och pedagogiska relationer.Inger är med som talare på konferensen Framtidens förskola 2018
Dag 2

09:10
Ledarskap – strategier för att leda, handleda och utveckla verksamheten
  • Vad säger skollag och läroplan om förskolechefens uppdrag?
  • Ny forskning kring ledarskapet – hur ska förskolechefens roll se ut för att möta verksamhetens behov och barnens bästa?
  • Att systematiskt granska förutsättningar, prioritera mål, utveckla och kvalitetssäkra processer samt undersöka om verksamheten främjar varje barns lärande och utveckling
  • Kollegialt lärande som kompetensutvecklingsprocess

Att skapa goda pedagogiska relationer för barns lärande och välbefinnande

  • Hur gör du för att axla det pedagogiska ledarskapet och tydliggöra ansvarsfördelning mellan de olika rollerna samt skapa en struktur och kultur som främjar medarbetarengagemang
  • Den pedagogiska interaktionen mellan pedagog och barn är den enskilt viktigaste faktorn till kvaliteten i förskolan – varför har den så stor effekt på barns utveckling och lärande och hur kan vi se till att skapa goda förutsättningar för den pedagogiska interaktionen?
  • Hur kan du synliggöra, beskriva och dokumentera interaktionen mellan förskollärare och barn?