Ingmar Skoog

Professor i psykiatri
Göteborgs universitet

Ingmar Skoog är professor i psykiatrisk epidemiologi vid Göteborgs universitet och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa, Agecap, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som arbetar med att öka människors möjlighet till ett gott åldrande. Han har forskat om äldre i fyra decennier och är en av Sveriges mest renommerade äldreforskare. Ingmars forskning har huvudsakligen kretsat kring de så kallade H70-studierna, som är en av Sveriges äldsta multidisciplinära befolkningsundersökningar av äldre. Sedan 2019 är Ingmar även medlem av regeringens äldreforskarråd och var 2017–2020 medlem i Delegationen för Senior Arbetskraft. Han är sedan 2020 expert för Coronakommisionen och sedan 2021 expert i utredningen av ny äldreomsorgslag. Han var med som expert i TV-programmet ”4-åringar på äldreboende” i TV4 hösten 2020, och i augusti 2021 var han sommarvärd i P1 och höll ett mycket uppskattat sommarprat. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av intressanta forskningsresultat kring det nya åldrandet och Ingmars samlade erfarenheter kring vad som krävs för ökad livskvalitet ett gott åldrande.Ingmar är med som talare på konferensen Framtidens äldreomsorg 2022
10 februari

16:00
Framtidens äldre – vad är viktigt för att skapa en äldreomsorg som bidrar till ett gott åldrande
  • Det nya åldrandet – hur har det fysiska, psykiska och sociala åldrandet förändrats över tid?
  • 70 är det nya 50 – så har de äldres hälsa och mående förändrats
  • Psykisk ohälsa, ensamhet och social isolering bland äldre – vad är viktigt att tänka på?
  • Vad kan vi lära av äldreforskningen för att skapa en äldreomsorg som bidrar till högre livskvalitet?
  • 4-åringarna på äldreboendet – erfarenheter av experimentet om hur barns livsglädje kan smitta av sig och förbättra hälsan för de äldre