Ingrid Svensson

Leg psykolog/Filosofie doktor
Chalmers Tekniska Högskola
och Postdoktor, Karolinska Institutet

Strategisk planering är en alltmer vanligt förekommande praktik i offentliga organisationer. För att möta nuvarande utmaningar, i form av ett åldrande fastighetsbestånd, ökade krav på miljömässighet och ekonomisk hållbarhet samt demografiska förändringar har kommunala förvaltarorganisationer börjat se över sina arbetssätt. Under föreläsningen kommer Ingrid och Joacim att belysa ämnet ”strategisk fastighetsförvaltning” och vad arbetet innebär i praktiken. Ingrid Svensson är leg psykolog och filosofie doktor vid Chalmers tekniska högskolan och postdoktor vid Karolinska Insitutet. Ingrid har skrivit avhandlingen ”Institutional work across multiple levels: The case of strategic public facilities management in the making” (2021). Joacim Bernvid är fastighetsutvecklingschef i Mölndals stad där han bland annat har ansvarat för kommunens arbete med systematiska arbetssätt för att säkerställa styrning av effektiv lokalförsörjning och underhållsplanering i en gemensam plan.Ingrid är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
19 oktober

13:00
Strategisk kommunal fastighetsförvaltning – hur övergången till helhetssyn och samverkan utmanar traditionella arbetssätt
  • Att arbeta strategiskt vad innebär det?
  • Hur förändras samverkan inom kommunen när man övergår till strategiska arbetssätt?
  • Hur hanterar du utmaningarna kopplat till att utveckla och implementera långsiktiga mål och strategier, underhålls- och förvaltningsplaner?
  • Hur nås en effektiv samverkan mellan kärnverksamhet, kommunledning och politik kring lokaleffektivitet, lokalkostnader, energieffektivisering samt investeringsmedel?