Izabela Seger

Lektor och idrottslärare
Björkebyskolan, Järfälla kommun

Izabela Seger arbetar med skolutveckling i Järfälla kommun, är lektor i idrottsvetenskap och idrottslärare på Björkebyskolan. Annika Eklund arbetar som ämnesutvecklare inom idrott och hälsa och är förstelärare på Viksjöskolan i Järfälla. Under Ht 17 har de tillsammans startat en tre-årig forskningsstudie ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning”, med elever på Björkebyskolan, som ingår i Järfälla kommuns satsning ”Daglig rörelse i skolan”. Från Ht 18 är det sju skolor i Järfälla kommun som deltar i satsningen. Syftet med forskningsstudien är att undersöka om det är möjligt att öka inlärningen i de teoretiska ämnena matematik och svenska, förbättra elevernas arbetsminne och välmående med hjälp av återkommande pulshöjande aktiviteter.Izabela är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 1

15:30
Så integrerar vi rörelse i skolan för att främja inlärning och hälsa hos våra elever
  • Hur skapa förutsättningar och möjligheter för fysisk aktivitet i skolan och undervisningen?
  • Så kan aktiva klassrum bidra till en positiv undervisningsmiljö
  • Så motiverar vi eleverna till rörelse även efter skoldagens slut
  • Preliminära resultat från forskningsstudien ”Rörelse för bättre hälsa och inlärning”