Izabella Wiberg

Miljöinspektör
Malmö stad

Barn och elevers utomhusmiljö är självklart lika viktig som deras inomhusmiljö. Men hur ska den bedömas? Allt från fallskyddsgummi och solskydd på förskolegårdar är någonting som Malmö har arbetat med och upprättat tydliga rutiner för sin tillsyn. Under talarpasset får du lyssna till deras arbete med att skapa bättre utomhusmiljöer för eleverna.Miljöförvaltningen Malmö stad är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan
Dag 2

13:20
Ute är inne – miljö och hälsoskyddsaspekter i barnens och elevernas utomhusmiljö
  • När barnen, eleverna och pedagogiken flyttar utomhus följer tillsynen efter
  • Solskydd på förskolor – hur bedömer vi det?
  • Friyta för barn och elevers utevistelse och lek (FRI) – hur ska FRI bedömas vid tillsyn och prövning?
  • Miljö och hälsoskyddsaspekter av konstgräs, fallskyddsgummi och andra vanliga material i skolans utomhusmiljöer
  • Vad ska man titta på i tillsynen och vilken handledning finns kring detta?
  • Arbetssätt för tillsyn och prövning av skolors och förskolor
    utomhusmiljö