Jack Lindgren

Arkitekt SAR/MSA
Sweco

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer, de har arbetat med ett 30-tal badhus i Sverige. Erik redogör den allmänna statusen på majoriteten av landets badanläggningar i utgångspunkt från alla dessa 30-tal badhusen som de statusbedömt och kommer lyfta fram de vanligaste problemområdena. Han har under de senaste 16 åren arbetat med design, projektering och besiktning av vattenrening till badhus, ta del av hur en god vatten- och luftkvalité kan uppnås genom moderna vattenreningsmetoder. Jack ger en insikt över hur framtiden för badanläggningarna ser ut. Vilka paralleller emellan de historiska misstagen finns? Hur bygger vi anläggningar i framtiden för att undvika dem? Livslängd, miljö och energiåtgång.Jack är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
Dag 2

11:25
Från dåtid till framtid – vägen från statusbedömning till en kvalitetssäkrad badanläggning
  • Inventering och statusbesiktning av en befintlig badanläggning – vilka typer av skador är vanligast? Hur ser det ut framåt?
  • Att renovera eller bygga nytt – så kan du kan resonera utifrån hållbarhets-, säkerhets – och ekonomiaspekten
  • Hur du bedömer vilka delar av badanläggningen som behöver prioriteras
  • Så säkerställer du en hög vattenkvalitet som når upp till morgondagens krav
  • Strategiska vägval vid utformning av framtidens badhus