Jan Grannäs

Universitetslektor, docent i didaktik
Högskolan i Gävle

Didaktikforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs presenterar i denna föreläsning resultat från delar av Vinnova-projektet ”Vässa skolan” som innehåller pågående utvecklingsarbete i Hudiksvall. Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, RISE, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle. Föreläsningen fokuserar på en av skolorna där en gammal aula byggts om till en flexibel och multifunktionell lärmiljö med fyra olika zoner, vilket ger möjlighet till olika aktiviteter med större grupper. Initialt inventerades funktionsbehov tillsammans med personal och elever i hela skolan. Dessa översattes sedan till ett designkoncept och efter ombyggnationerna har högstadielärare under våren 2019 börjat undervisa i den nya lärmiljön. Tanken är att lärarna i projektet ska testa olika aktiviteter för att sedan förändra och förbättra lärmiljön i iterativa cykler. I föreläsningen presenteras lärarnas resa under projektets olika faser – från design till praktik.Jan är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

16:20
Från aula till aktivitetsbaserad lärmiljö – lärares erfarenheter i mötet med nya rum för lärande
  • Att utveckla morgondagens lärmiljöer – erfarenheter från ombyggnationen av ytor i högstadieskola
  • Hur kan äldre skolor byggas om till flexibla och multifunktionella lärmiljöer?
  • Vilka önskemål och krav har lärarna på lärmiljön?
  • Hur tycker högstadielärarna att det fungerar att undervisa i aktivitetsbaserade lärmiljöer?