Jan Svensson

Webbstrateg
Stockholms stad

Som ett första steg mot förbättrad digital service för stadens invånare och en mer sammanhållen användarresa, lanserar Stockholms stad våren 2018 sin betawebb. Den kanske största utmaningen ligger i den egna organisationen i form av omvärdering av vad de digitala kanalerna behöver åstadkomma samt förändrade interna arbetsmetoder. Inte minst hitta en modell för att systematiskt koppla ihop användarnytta med strategiska verksamhetsmål (KPI-er) och leda i bevis att det fungerar, alternativt att det finns förbättringspotential. Därtill behöver innhållet på nya stockholm.se i högre grad svara upp mot invånarnas behov. Jan driver utvecklingen av nya stockholm.se med fokus på användarnytta och användbarhet. Bakom sig har han nästan två decenniers erfarenhet av webbutveckling inom statliga  myndigheter, länsstyrelser, universitet och landsting. Malin är webbredaktör med innehållsstrategisk ansvar för den nya sajten. Hon har 10 års erfarenhet som webbredaktör varav de tre senaste åren inom Stockholms stad.Jan är med som talare på konferensen Webbstrategidagarna offentlig sektor 2018