Jan Ytterborn

Arkitekt och ansvarig för stadsutveckling, Partner
Strategisk Arkitektur

Jan, arkitekt sedan drygt 20 år, har arbetat med ett flertal större stadsutvecklingsprojekt där förankring och dialog varit ledstjärnan. Social hållbarhet är ett av branschens tydliga fokusområden och Jan målar i sitt öppningsanförande upp en bild av omvärldsspaning varvat med egna erfarenheter.Jan är med som moderator och talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

09:00
Hur skapapar vi socialt hållbara stads- och boendemiljöer?
  • Vilka utmaningar står vi inför när det gäller att skapa social hållbarhet?
  • Vilka vägval står kommuner och fastighetsförvaltare inför?