Jane Bergman

VD
Skurups kommunala

Hur bygger man en hjärnsmart skolbyggnad? Jane är VD på Skurups kommunala och berättar om programarbetet, samarbetet och projekteringen av den nya F-9 skolan i Skurups kommun. En satsning som handlar om att med utgångspunkt från forskning om barns lärande, hälsa och utveckling utforma en modern skolmiljö. Skolan blev färdigprojekterad under 2018 och byggs under 2019.Jane är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

09:10
Miljöer för barns lärande, det sociala sammanhanget, kreativ stimulans och hälsa – den hjärnsmarta skolan

I Skurups kommun byggs en ny skola baserat på de båda benen; skolans pedagogiska verksamhetsidé samt hjärnforskning. ”Den hjärnsmarta skolan” fokuserar på variation och flexibilitet, både hos pedagoger och skolmiljö. Pedagogerna har läroplanen som styrdokument. I genomförandet av läroplanen skapar den fysiska miljön förutsättningar och sätter ramar.

  • Vad kan vi lära av forskningen när vi vill skapa rum för lärande och utveckling?
  • Hur kan en sådan lärmiljö vara utformad?
  • Hur översätter man en vision om varierande och inkluderande lärmiljöer till en skolbyggnad?