Jeanette Hagelid

Utbildare, JEHA Utbildning och kvalitets- och digiutvecklare
Lunds kommun

Jeanette Hagelid har över 20 års erfarenhet som enhetschef, handläggare, projektledare och metod- och kvalitetsutvecklare inom LSS. Från hösten 2015 har hon drivit implementering av IBIC – individens behov i centrum på boende LSS i Lunds kommun i samverkan med övriga verksamheter och myndighet i vård- och omsorgsförvaltningen. Under 2017-2019 var Jeanette utlånad tillsammans med ytterligare två personer i kommunen till att bilda ett visionsteam med uppdrag att implementera kommunens vision över hela kommunens alla förvaltningar.Jeanette är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
25 maj

16:10
Leda, organisera och analysera förbättringsarbete inom LSS – att nå kollektivt lärande utifrån organisationens specifika behov och leda utvecklingsarbetet framåt
  • Hur skapar vi tillsammans en gemensam, önskad kultur som plattform?
  • Hur arbeta utifrån individen genom systematisk dokumentation som är till nytta på riktigt?
  • Hur implementera, genomföra och vidmakthålla det professionella arbetet över tid?