Jennie Linde

Humana Metodchef Individ & Familj/Barn & Unga
Humana Individ & Familj

Jeanette har 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former. Hon har bland annat arbetat som chef i olika LSS-verksamheter för såväl vuxna som barn. Jeanette arbetar idag som metodchef i Humanas division barn och unga samt LSS. Jennie har lång erfarenhet av arbete inom LSS. Hon har arbetat med såväl vuxna som barn, i boendemiljö, skola och daglig verksamhet. Jennie har arbetat som omsorgspedagog och chef i verksamheterna. Jennie har under de senaste åren arbetat med utbildning, handledning och stöd för personalgrupper. Sedan ett drygt år arbetar Jennie som metodgarant i Humana för LAB & Studio III.Jennie är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
Dag 2

10:30
Hur hanterar och förhåller vi oss bäst till missbruk och psykisk ohälsa i våra LSS-verksamheter?
  • Vikten av att säkerställa kompetens och om att göra rätt saker!
  • Vilka kunskaper och vilken kompetens krävs hos medarbetar för att bemöta och behandla brukare med psykisk ohälsa?
  • Hur ger vi ett bra stöd, omsorg och behandling av missbruk till personer inom LSS?
  • Hur bygger vi optimala team i verksamheten för att kunna ge det bästa stödet?