Jenny Forss

Ansvarig intern kommunikation
Postnord

Jenny Forss är ansvarig för intern kommunikation på PostNord Sverige. Hon har arbetat med kommunikation i drygt tio år och har erfarenhet av så väl näringsliv som myndighet. Under de senaste sju åren har Jenny fokuserat på kommunikation där medarbetare är målgruppen med syftet att skapa en bättre arbetsplats och stärka såväl arbetsgivarvarumärket som affären.Jenny är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
1 december 2021

10:30
Så utvecklar vi PostNord till en kommunikativ organisation
  • Det kommunikativa ansvaret – hur ser vi på internkommunikationens roll och syfte?
  • Från reaktiv transmissionskommunikation till proaktiv och strategisk kommunikation
  • Så skapar vi förutsättningarna för att bli en kommunikativ organisation