Jenny Johansson

Biträdande rektor
Lilla Akademien

Emelia Gardemar och Jenny Johansson har arbetat tillsammans som rektor och biträdande rektor på Lilla Akademien under tio års tid. Det är en sprudlande och dynamisk plats som är fylld av musik. De leder en ovanligt komplex skola, där utvecklingsarbetet leds med varsamhet. Ett utvecklingsarbete där man hela tiden tittar på nuläget och utgår från det man har, där man värnar om det långsamma förändringsarbetet, kompetensutvecklar, bygger relationer och skapar tillit. Under denna föreläsning delar Emelia och Jenny med sig av sina erfarenheter från sin utvecklingsresa. Du får ta del av exempel på hur samverkan och gemensamma strukturer kan organiseras för att forma en hälsofrämjande skola. Hur elevhälsoarbetet har blivit en bärande del i det pedagogiska ledarskapet och hur man arbetar för att bygga ett framgångsrikt team.Jenny är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa 2023
10 oktober

11:50
Hur kan samverkan och gemensamma strukturer organiseras för att forma en hälsofrämjande skola?
  • Att leda en skola med en helhetssyn på varje elev och skapa goda sammanhang för varje elevs lärande, mående och utveckling
  • Hur vi har arbetat med att utveckla organisation och stödjande strukturer för samarbete och samsyn
  • Rektor, lärare och elevhälsa – ett gemensamt team
  • Samstämmighet i hur vi använder språket där vi fokuserar på styrkor istället för på problemen
  • Vad betyder systematiskt kvalitetsarbete i vårt sammanhang?
  • Hur skapar vi ett verksamhetsnära och relevant kvalitetsarbete, med lyhördhet för det situationsunika?