Jenny Martell

Biträdande projektledare i DiSa
Region Gotland

Jenny har en bakgrund inom IT och har flerårig kompetens inom utveckling av samhällsbyggnadsprocessen. Hon arbetar numera som verksamhetsutvecklare med digitalisering i fokus.Jenny är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
Dag 1

13:10
Så tar projektet DiSa ett helhetsgrepp om sömlös digital samhällsbyggnad på Gotland med fokus på användarnytta och kvalitet
  • Vad innebär ändrade processer för medarbetarna och vilken roll spelar förändringsledning?
  • Så tolkar vi detaljplaner och förbättrar fastighetsgränserna inför tolkningen
  • Så utvecklar vi 3D-visualisering med drönare som ett led i att öka medborgardialogen och bli mer transparenta och tillgängliga
  • Hur skapar vi en effektiv och hållbar administrativ process med hjälp av e-tjänster och mina sidor?
  • Så tar vi ställning till de juridiska hinder som kommuner behöver ta ställning till när samhällsbyggnadsprocessen nu digitaliseras