Jessica Moverare

Chef Geodataenheten
Haninge kommun

Haninge kommun har uppmärksammats för sin framtidssatsning på en smart och obruten informationskedja i samhällsbyggnadsprocessen. Fokus ligger på att skapa en hållbar utveckling där verksamheternas processer och arbetssätt formas utifrån insikt och kunskaper om kunderna. Istället för att lansera lösryckta digitaliseringsprojekt arbetar man utifrån en samlad digitaliseringsstrategi och utvecklar och testar i verksamheten för att få till en smart och obruten informationskedja. Johanna Karlsson är avdelningschef Geografisk information på Haninge kommun och Jessica Moverare är chef för Geodataenheten i Haninge kommun. Under föreläsningar berättar de om strategier samt resultat av digitaliseringsarbetet inom plan och bygg såsom digitalisering av detaljplaner och medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen.Jessica är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
20 oktober

15:50
Så skapas nytta för kunder, medborgare och företag genom övergången till en smart och obruten informationskedja för samhällsbyggnad
  • Att identifiera nyttor och kostnader för en smart och obruten informationskedja i samhällsbyggnadsprocessen
  • Hur vi har påvisat nyttan med införandet av nya arbetssätt och räknar hem det
  • Så har vi arbetat fram ett nytto- och kundfokuserat agilt utvecklingssätt som går hand i hand med medarbetarskapsutvecklingen
  • Nya digitala detaljplaner och grundkartor – hur vi utifrån en grundlig förstudie och genom ett målmedvetet arbete nått ett lyckat genomförande
  • Framåtblick – äldre detaljplaner, medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen, drönare och 3D