Joakim Fjälling

VD
Domiga

Domiga utvecklar preventiva arbetsmetoder för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk och/eller familjesociala svårigheter. Under denna föreläsning får du ta del av hur de utvecklat en metod kallad ”Steget före” som bygger på att koppla samman anknytningsteori och lärande.Joakim är med som talare på konferensen Inkluderande lärmiljöer 2017
Dag 2

11:20
”Steget före” – en metod för att ge elever som inte fungerar i skolan en chans att lyckas
  • Ta del av bakgrunden till ”Steget före” och det förhållningssätt metoden bygger på
  • Praktiska erfarenheter av att arbeta med ”Steget före” – framgångsfaktorer och svårigheter
  • ”Steget före” idag – vilka lärdomar kan vi ta med oss?