Joakim Jarnryd

Chef Strategisk Digitalisering
Region Stockholm

Joakim Jarnryd började arbeta med digitaliseringsfrågor i början på 90-talet i statlig verksamhet. Han har jobbat på Försäkringskassan i 17 år och har där både i roll som projektledare och projektägare och varit med om att ta fram ärendehanteringssystem, automatiserad handläggning för föräldraförmåner, sjukpenning, tandvård och aktivitetsstöd. Joakim arbetar idag som chef inom Region Stockholm på Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen och ansvarar bland annat för digitaliseringsarbetet och samordningen med INERA.Joakim är med som talare på konferensen Digitalisering & transformation i offentlig sektor 2023
25 april

10:00
Hur struktur, tydlighet och smarthet ger en lyckad digitalisering
  • Hur viktigt det är att sätta rätt riktning och skapa rätt förutsättningar för att investeringar i digital utveckling ska ge resultat
  • Så skapar du synergieffekter och ökad förståelse mellan förvaltning, utveckling, verksamhet och IT
  • Så hittar du genvägar i digitaliseringen som sparar både tid och pengar – exempel från Region Stockholm
  • Betydelsen av att förstå varför verksamheten finns och utgå från ett medborgarfokus för en lyckad digitalisering
  • Vikten av att utveckla i små leveranser, inte vara rädd för att göra fel och utvecklas medan man utvecklar