Joacim Kåkemyhr

Enhetschef Pepparrotsbadet
Enköpings kommun

Att bygga ett nytt badhus är en investering för många år framåt där anläggningen ska vara funktionell och hållbar i 50 år eller helst ännu längre. Det är därför viktigt att bygga ett genomtänkt badhus så att anläggningen är utformad på ett ändamålsenligt sätt med flöden och rumsliga funktioner. Därtill är det viktigt att anläggningen stöttar verksamhetens arbete med att driva en kvalitativ badanläggning som erbjuder en hög besökarupplevelse och en god arbetsmiljö. Enköpings kommun är en kommun som har lyckats med många av dessa delar i uppförande och drift av det nya Pepparotsbadet. Det nya badet är ett attraktivt familjebad som kan beskrivas som ett mellanting mellan äventyrsbad och simhall med inslag av relax och där det finns ett gym och en restaurang. Under föreläsningen delar Christopher och Joacim med sig av erfarenheter från uppförande och drift av det nya badet som invigdes i december 2020.Joacim är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar 2024
20 januari

10:30
Hur skapas en badanläggning som erbjuder en hög besökarupplevelse och en god arbetsmiljö?
  • Från idé till färdigt bad – så har besluts- och planeringsprocessen sett ut
  • Så arbetar vi för att skapa en attraktiv arbetsplats och anläggning
  • Service och bemötande – att utveckla en organisation som sätter kunden i fokus
  • Organisation och arbetssätt – strategier för en god bemanning och arbetsmiljö
  • Samlade erfarenheter och lärdomar från utveckling av Pepparotsbadet – ett nytt modernt familjebad med en genomtänkt lokalutformning