Joakim Thunborg

Inomhusmiljöexpert
Boverket

Joakim är utbildad civilingenjör i miljö- och vattenteknik samt diplomerad fuktsakkunnig och byggdoktor. Idag arbetar han som expert inom inomhusmiljö på Boverket och även som konsult inom fukt och inomhusmiljö i både befintliga byggnader och vid nybyggnation. Han sitter med i SWESIAQs styrelse och är även en uppskattad föreläsare.Joakim är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

09:40
Metoder och arbetssätt för att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön
  • Vilka är de vanligaste bristerna i byggnaders inomhusmiljö?
  • Så tar du reda på den bakomliggande orsaken till varför människor mår dåligt i en lokal?
  • Så fastställer du rätt val av tillvägagångssätt och metod för att utreda problem med inomhusmiljön
  • Hur kan man undvika dessa brister och hur går du tillväga för att åtgärda dem?