Joanna Lundin

Lärare, föreläsare, författare
Foto: Linnea Ranje

Joanna Lundin är legitimerad lärare med lång erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling inom grundskola och gymnasium.  I dag är hon verksam som föreläsare, konsult och utbildare med särskilt fokus på tillgängligt lärande. Hon är författare till böckerna ”En skola som fungerar för alla” och ”Ett lärande som fungerar för alla”, Studentlitteratur.Joanna är med som talare på konferensen Tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning

13:00
Tillgänglig och varierad undervisning i praktiken – så får du det att hända
  • Hur planerar du lektionerna för att skapa en tillgänglig och varierad undervisning i praktiken?
  • Hur utvärderar du din undervisning för att säkra att du möter elevgruppens behov?
  • Det kollegiala arbetets magi – HURRA modellen som ett viktigt verktyg