Johan Bornebusch

Innovations- och projektledare, entreprenör och utbildare inom digitalisering, innovation och ledarskap

På Stureby vård- och omsorgsboende i Stockholms stad har man skapat ett unikt verklighetslabb för äldreomsorg. Personal, anhöriga och forskare samverkar med äldre och deras närstående för att utveckla och testa ny teknologi i praktiken. Susanna Bjälevik är koordinator inom forskning och innoavtion för verklighetslabbet inom Stockholms stad. Johan Bornebusch är projektledare och utbildare inom digitalisering, innovation och ledarskap och driver en egen verksamhet.Johan är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

16:10
Stockholms stads första verklighetslabb – så blir brukaren en medskapare av framtidens smarta och digitala omsorg
  • Så arbetar vi för att identifiera de äldres behov i den verkliga boendemiljön
  • Att få behovsanalys, förändring och testning att hänga ihop där vi arbetar med ständig utveckling och att stötta en förändring i verksamheten
  • Hur arbetsmetoden gör förändringsarbetet synligt och skapar engagemang och delaktighet hos boende och personal