Johan Magnusson

Sjukgymnast
Oskarshamns kommun

Oskarshamn kommun arbetar mycket med samverkansformer med sömlösa och nära övergångar mellan kommun och region som sätter våra invånare i centrum. Tillsammans arbetar bedömningsteamet, bestående av berörda yrkesroller, för att deras invånare ska känna sig trygga och väl omhändertagna oavsett var de befinner sig i vårdkedjan och oavsett huvudman. Detta görs bland annat via korta dagliga videomöten där teamet träffas och bedömer patienterna.Johan är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
Dag 1

16:00
Hur utveckla framgångsrik samverkan mellan olika instanser för att öka förutsättningarna för en framgångsrik vård och omsorg?
  • Hur utvecklar vi ett gott samarbete mellan olika instanser för att brukarna ska få så bra vård och omsorg som möjligt?
  • Så kan man samarbeta över gränserna och mellan olika instanser för att underlätta arbetsprocessen