Johan Nyman

Konsult, e-underskrifter
Certezza

I samband med uppdateringen av eIDAS lanseras EU:s digitala plånbok som är tänkt att bära e-legitimationer, attributintyg som exempelvis körkort eller utbildningsmeriter och utgöra en grund för elektroniska underskrifter. Vad innebär detta i praktiken? Hur förändras befintliga strukturer för e-legitimering och e-underskrifter och är vi på väg mot kvalificerade elektroniska underskrifter och e-legitimering på tillitsnivå 4 nu? Johan Nyman har länge följt utvecklingen kring eID och elektroniska underskrifter ur ett europeiskt perspektiv och har ett stort intresse för användarperspektivet, Public Key Infrastructure och eIDASkompatibla kvalificerade elektroniska signaturer (QES). Johan brinner för plattformsoberoende e-signeringslösningar och är specialiserad på digitala autentiserings- och signaturmetoder. Han har även en koppling till den finska universitetssektorn där han arbetat med IT-utveckling och implementerat elektroniska underskrifter.Johan är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
20 april

16:30
Framtidens e-underskrifter och eID över gränser och över tid
  • Kvalificerade elektroniska underskrifter i tider av eIDAS2- plånboken – vad händer på området just nu?
  • Gränsöverskridande identifiering och signering – vilka är möjligheterna redan innan EU:s ”gemensamma digitala ingång” är klar?
  • Validerbarhet för e-underskrifter – när undertecknarna befinner sig i olika delar av Norden, Europa och världen
  • Vad är viktigt för validerbarheten när det undertecknande dokumentet ska bevaras över tid?
  • 5 råd och tips för hållbar implementering och användning av e-underskrifter
  • Fallstudier och praktiska exempel