Johan Nyman

Nordics thought leader
eID Easy

I samband med uppdateringen av eIDAS lanseras EU:s digitala plånbok som är tänkt att bära e-legitimationer, attributintyg som exempelvis körkort eller utbildningsmeriter och utgöra en grund för elektroniska underskrifter. Vad innebär detta i praktiken? Hur förändras befintliga strukturer för e-legitimering och e-underskrifter och är vi på väg mot kvalificerade elektroniska underskrifter och e-legitimering på tillitsnivå 4 nu? Johan Nyman har länge följt utvecklingen kring eID och elektroniska underskrifter och har ett stort intresse för användarperspektivet, Public Key Infrastructure och eIDAS-kompatibla kvalificerade elektroniska signaturer (QES). Johan brinner för plattformsoberoende e-signeringslösningar och arbetar med norden som fokusområde på eID easy som är specialiserat på digitala autentiserings- och signaturmetoder. Han har även en koppling till den finska universitetssektorn där han arbetat med ITutveckling och implementerat elektroniska underskrifter.Johan är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter i framtidens digitala förvaltning 2022
24 oktober

09:40
Framtidens digitala identitet och digitala underskrifter i ett nordiskt och europeiskt perspektiv
  • Kvalificerade elektroniska underskrifter i tider av eIDAS2- plånboken – vad händer på området just nu?
  • Gränsöverskridande identifiering och signering – vilka är möjligheterna redan innan EU:s ”gemensamma digitala ingång” är klar?
  • 5 råd och tips för en hållbar implementering och användning av e-underskrifter • Fallstudier och praktiska exempel