Johan Nyström

Planeringsledare lokalsekretariatet
Göteborgs stad

Göteborgs stad växer och behovet av utbildningslokaler ökar. Det är viktigt att jobba kontinuerligt och strukturerat med lokalplaneringen för att kunna erbjuda de platser som behövs och säkerställa lokaleffektivitet. Johan och Tommy arbetar som planeringsledare på stadsledningskontorets lokalsekretariat. Under anförandet delar de med sig av erfarenheter från Göteborgs stads arbete med kapacitetsanalys, behovsbedömning och planering av lokaler för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.Johan är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

14:25
Att kraftsamla för att möta framtida behov av utbildningslokaler
  • Ett nytt strukturerat arbetssätt för lokalplanering inom Göteborgs stad
  • Kapacitetsbedömning av grundskolor som en viktigt utgångspunkt för planeringsarbetet
  • Hur nå en ökad effektivitet och nytänk i utvecklingen av skol- och förskolelokaler?
  • Hur säkra att vi möter framtida lokalbehov?