Johan Rahm

Civilingenjör & tekn. Dr i miljöpsykologi
Lunds universitet

Johan Rahm är leg. psykolog, civ. ing. och tekn. dr. i miljöpsykologi. Johan är verksam som forskare vid Lunds Universitet där han studerar hur olika aspekter av urbana miljöer (med särskilt fokus på belysning) påverkar fotgängares och cyklisters upplevelser och beteenden.Johan är med som talare på konferensen Framtidens utomhusbelysning 2020
Dag 2

14:55
Utomhusbelysningens betydelse för fotgängarens trygghetsupplevelse
  • Hur belysning kan bidra till att skapa säkra och attraktiva platser i staden?
  • Trygga och välfungerande belysningslösningar – hur kan medborgare involveras i processen?