Johan Storåkers

Idrottskommunalråd och gruppledare för Liberalerna
Sundbybergs stad

Sundbybergs stad är en av landets snabbast växande kommuner med hög byggnationstakt och förtätning som resultat. Hur göra plats för fysisk aktivitet i en växande stad? Hur blir anläggningsutvecklingen när ytorna är begränsade? Hur skapa effektiva anläggningar som möter föreningars och medborgares behov? Johan Storåkers är idrottspolitiskt kommunalråd i Sundbybergs stad och berättar om utmaningar och möjligheter med att få in idrottens miljöer i stadsplaneringen. Du får också höra om planeringen av en ny multihall som blir en utveckling av en äldre idrottsplats samt uppförandet av Sveriges största parkourhall. Sundbybergs stad har därutöver utvecklat nya aktivitetsytor i staden för fysisk aktivitet, bad och rekreation.Johan är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
Dag 2

15:00
Så utvecklar Sundbyberg aktivitetsytor och anläggningar för att möta behoven i en växande stad
  • Arbetssätten som lyfter fram och tydliggör nyttan med idrott, fritid och anläggningar i det strategiska stadsutvecklingsarbetet
  • Hur utformar vi flerfunktionella anläggningar som skapar idrottsmöjligheter för många?
  • Aktivitetsytor för spontanidrott och Sveriges största parkouranläggning – så möter vi ungas behov