Johan Sundqvist

Förstelärare i fritidshem
Dibber Silverbäcken Skola

Hur kan skola och fritidshem bli bättre på att samverka på lika villkor? Många fritidspedagoger vittnar om en ojämn samverkan som mest sker på skolans villkor. En samverkan som mest innebär att fritidspersonalen arbetar som resurser eller lärarassistenter under förmiddagarna. Hur tar man steget från integration till framgångsrik samverkan? Vad är fritidspedagogens unika kompetens och hur ska skola och fritidshem samverka med barnens bästa som utgångspunkt? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av metoder för att arbeta fritidspedagogiskt hela arbetsdagen. Oskar och Johan kommer att dela med sig av utmaningar och erfarenheter längs vägen och metoder för en blomstrande samverkan där alla kan känna att de lyckas och där eleverna är de stora vinnarna.Johan är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 1

14:20
Så lyckas du med hållbar pedagogisk samverkan mellan skola och fritidshem
  • Att få skola och fritids att samverka utifrån styrdokument och uppdrag – hur lyckas du?
  • Hur kan fritidspedagogiken lyftas för att skapa en bättre och mer jämlik samverkan?
  • Ledarskapets betydelse för att skapa ett helhetsperspektiv för bästa samverkan, organisation och kompetensfördelning
  • Så skapas en gemensam schemaläggning för skol- och fritidshemspersonal – för förbättrad dialog, planering och måluppfyllelse
  • Roller, uppdrag och förväntningar – hur förtydligas detta för att tillvarata den fritidspedagogiska kompetensen på bästa sätt?
  • Med elevens lärande i fokus – effekter och vinningar av en framgångsrik samverkan