Johanna Engman

IT-direktör/CIO
Stockholms stad

Stockholms stad har ambitionen att vara en av världens smartaste städer. Staden växer snabbt och har utmaningar. Bostadsbyggandet måste ta fart, den snabba befolkningsexpansionen och det faktum att äldre lever längre ökar efterfrågan på välfärdstjänster. Stockholm ser digitalisering som en självklar del för att vidareutveckla verksamheternas tjänster och möta dessa utmaningar. I november 2017 utsågs Stockholms stad till Sveriges Digitaliseringskommun.Johanna är med som talare på konferensen Framtidens servicefokuserade kommun och myndighet
Dag 1

16:20
Stockholm – världens smartaste stad 2040
  • Så ska Stockholm bli en mer ekonomisk, ekologisk, demokratisk och social hållbar stad med hjälp av digitalisering
  • Så använder Stockholm stad digitaliseringen som ett verktyg för verksamhetsutveckling
  • Så skapar vi smarta digitala tjänster som underlättar vardagen för våra invånare genom innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling