Johanna Franzén

Chef för avdelningen Internkommunikation
Trafikverket

Johanna Franzén är chef för avdelningen Internkommunikation på Trafikverket. Hennes team ansvarar för kommunikationen med målgrupperna befintliga och potentiella medarbetare. Ett hedersamt uppdrag då Trafikverkets 9 000 medarbetare letar efter 3 000 nya kollegor för att tillsammans kunna verkställa den nationella planen för Sveriges transportsystem 2018-2029. Trafikverket har huvudansvaret för att verkställa planen, som uppgår till 622 miljarder kronor. För att få ut så mycket värde som möjligt måste Trafikverket samtidigt förenkla, effektivisera, tänka nytt och göra mer med mindre. Här spelar vårt arbete med internkommunikation en viktig roll. Efter ett par år på PR-byrå fastnade Johanna för det hon tycker är Sveriges bästa arbetsplats med det fina uppdraget att se till att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.Johanna är med som talare på konferensen Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Dag 2

15:25
Resan från förtroende på bottennivå till en kommunikativ organisation
  • Så gick vi från ett lågt internt förtroende till högt engagemang genom att utveckla vår kommunikativa organisation
  • Hur samarbetet mellan HR och ekonomi bidragit till en kommunicerande organisation
  • Så skapar vi stolta ambassadörer genom intern kommunikation
  • Mätning som underlag för styrning av internkommunikationsarbetet