Johanna Lundén

Chef Elevhälsan
Vårgårda kommun

Hur kan elevhälsan bli motorn i utbildningen? Med erfarenhet från den lilla kommunen och den stora kommunen har Johanna skaffat sig insikt och kunskap kring vikten och kraften av elevhälsans uppdrag. En av de stora utmaningarna är att använda de olika professionernas kompetenser samtidigt som vi jobbar med en samlad elevhälsa. Hur vi gör för att elevhälsan ska börja när våra elever sätter sin fot på skolgården? Johanna delar även med sig av det framgångsrika utvecklingsarbetet i Essunga – en ”Synvända” som fortfarande lever – samt hur erfarenheterna nu appliceras i nya kommuner med fokus inkludering och ökad måluppfyllelse.Johanna är med som moderator och talare på konferensen Specialpedagogik i fokus
Dag 1

09:40
Specialpedagogens och elevhälsans roll: hur du kan strukturera verksamheten för att skapa de rätta förutsättningarna som gynnar elevens kunskapsutveckling och hälsa
  • Elevhälsans roll som grupp och profession – vad kan lärare och elever förvänta sig av de olika professionerna och vad kan teammedlemmarna i elevhälsan förvänta sig av varandra?
  • Kollegialt lärande – hur samverkar vi tvärprofessionellt för att skapa en mer tillgänglig och utvecklande lärmiljö?
  • Hur använder vi våra ekonomiska och pedagogiska resurser på ett så optimalt sätt som möjligt för att uppnå ett effektivare och mer kvalitetsbaserat elevarbete som främjar hälsa och lärande?