Johanna Nilsson

Informationssäkerhetsspecialist
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Johanna arbetar som informationssäkerhetsspecialist vid enheten för systematisk informationssäkerhet på MSB. Hon arbetar med NIS-samordning, men också med utbildningar och uppföljning. Johanna har tidigare arbetat internationellt med informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor inom den privata sektorn.Johanna är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2024
3 februari

15:20
NIS – att säkra samhällsviktiga tjänster
  • Hur kan föreskrifter och metodstöd omsättas praktiskt i den löpande verksamheten?
  • Arbeta med riskhantering och förebygga incidenter
  • Incidentrapporteringen – vad spelar den för roll?