Johanna Sevonen

Internkommunikationsexpert och ledarutvecklare
Sevonen Communication

Johanna Sevonen driver eget företag som kommunikationsexpert med stor erfarenhet framförallt inom internkommunikation, förändringskommunikation och kommunikativt ledarskap från större och komplexa organisationer. Johanna hade rollen som kommunikationsansvarig för projektet ICA@work 2018-2019 som omfattade byggnation av nytt huvudkontor, flytt och införande av både digitalt och aktivitetsbaserat arbetssätt för drygt 2000 medarbetare i Arenastaden i Solna våren 2019. Omställningen krävde ett omfattande kommunikationsarbete framför allt internt men till viss del också externt. Linda Öberg är Senior Kommunikatör på ICA och har 17 års erfarenhet av internkommunikation, förändringskommunikation och ledarkommunikation på stora komplexa företag. Linda hade rollen som rådgivare och linjeansvarig för förändringskommunikationen inom ICA@work 2015-2019.Johanna är med som talare på konferensen Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Dag 1

09:10
Så blev internkommunikation ”chauffören” i förändringsarbetet
  • Nytt sätt att organisera kommunikationskompetens i projekt – så kan ett agilt arbetssätt maximera värdet av resurser
  • Återkommande dialog om prioriteringar och varför – hur ökar man kunskaperna om vad kommunikatörer gör, ger insikter om hur delarna hänger ihop och tydliggör hela projektgruppens kommunikationsansvar?
  • Vikten av kommunikativa ledare i större förändring – därför behöver vi kommunikatörer kunna avgöra när det är kritiskt, veta vad som ska till och hur det bör göras
  • Bevis och tydliga wow-resultat ger arbetsro – hur undviker vi att strategin ifrågasätts eller att avsändarbehoven tar över när nerverna gör sig påminda hos beställare, bland projektkollegor eller hos övriga omgivningen?